Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 787
Article : 96
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


GENEL DEĞERLENDİRME \ Türk Siyasetinde Avrupa BirliğiAvrupa Birliğine Tarihî BakışAvrupa Birliğine Eleştirel BakışYAPISAL UYUM DEĞERLENDİRMESİ \ Tam Üyelik Sürecinde TürkiyeAvrupa Birliğinin Kurumsal YapısıAvrupa Birliğine Uyum Sürecindde Kurumsal YapıSİYASÎ DEĞERLENDİRME \ Uluslararası İlişkiler ve Stratejik AnalizlerDemokrasi ve İnsan HaklarıHukuk, Anayasa ve EgemenlikAvrupa Birliği ve Güvenlik*Yüksek İstişare Heyeti: Halil İnalcık (Başkan) / Mark Almond / Mehmet Aydın / Sabahattin Balcı / Yakup Basmacı / Semavî Eyice / Ahmed Hatiboğlu / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Kemal Karpat / Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Justin McCarthy / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone

Yayın Kurulu: Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Sacit Adalı / Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / Aziz Akgül / Ahmet Akgündüz / Aygün Attar / Vedat Bilgin / Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Güler Eren / Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu Gülay Göktürk / Hasan Ali Karasar / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu / C. Cem Oğuz / Fuat Oğuz / Tarık Oğuzlu / Nail Öztaş / Sami Selçuk Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Nur Vergin

Genel Yayın Yönetmeni: Hasan Celâl Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

GENEL DEĞERLENDİRME
Avrupa Birliği Üzerine Görüşler / Ahmet Necdet SEZER [p.11]
Türk Siyasetinde Avrupa Birliği
Türkiye ve Avrupa Birliği / Bülent ECEVİT [p.17]
Son Gelişmeler Işığında AB - Türkiye İlişkileri / M. Recai KUTAN [p.20]
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Tam Üyeliği / Mesut YILMAZ [p.32]
Türkiye Avrupa Birliği Yolunda / Tansu ÇİLLER [p.34]
Hiçbir Fayda, Türkiye'nin Bölünmez Bütünlüğünden Daha Önemli Değildir / Muhsin YAZICIOĞLU [p.37]
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri / Besim TİBUK [p.44]
AB'ye Hayır: Avrasya Gerçeği / Doğu PERİNÇEK [p.46]
Üyeliğe Doğru / Murat KARAYALÇIN [p.57]
Türkiye'nin Avrupa Birliği Seferi / Uluç GÜRKAN [p.60]
Geçmişten Günümüze Türkiye - AB İlişkileri / Abdullah GÜL [p.63]
Bir Toplum Projesi Olarak Cumhuriyet ve Avrupa Birliği / Ertuğrul KUMCUOĞLU [p.70]
Avrupa Birliği/Şeffaflık? / Birkan ERDAL [p.72]
Avrupa Birliği'nin Geleceğinde Türkiye'nin Konumu / Azmi ATEŞ [p.76]
Avrupa Birliği ve Türkiye / Yılmaz KARAKOYUNLU [p.93]
AB: Girmek mi Zor Kalmak mı? / Cemil ÇİÇEK [p.99]
Avrupa Birliği Yolunda Türkiye / Cevat AYHAN [p.107]
AB Yolundaki Türkiye / Hüseyin KALKAN [p.115]
Avrupa Konseyinden Avrupa Birliğine Uzanan Uzun İnce Bir Yol / Mehmet TELEK [p.118]
Avrupa Birliği Üzerine Bir Analiz / Remzi ÇETİN [p.124]
Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresinde? / Sacit GÜNBEY [p.132]
Bitmeyen Sevda / Köksal TOPTAN [p.136]
AB İkileminde Türkiye / Ertuğrul GÜNAY [p.148]
Avrupa Birliği ve Siyasetin Yepyeni Gündemi / Tunç BİLGET [p.151]
Avrupa Birliği'ne Tarihî Bakış
Diyar - ı Ziyâ vü Zekâya Yönelişimizin Serencamı / Hüseyin ÇELİK [p.160]
Avrupa Birliği'nin Tarihçesi / İsmail BOZDAĞ [p.170]
Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin Üyeliği / Ali IŞIKLAR [p.173]
Avrupa Birliği'nin Doğuşu, Gelişimi ve Genişleme Süreci / Coşkun Can AKTAN [p.176]
Avrupa Tarihinde Oluşturulan Ekonomik Bütünleşmeler ve Para Birlikleri / Emre GÖNEN [p.186]
Avrupa Birliği'ne Eleştirel Bakış
AB Yolunda Türkiye / Mustafa BAŞOĞLU [p.193]
Avrupa birliği Hedefinin Türkiye İçin Gerçekleşebilirliği ve Anlamı / Gökhan ÇAPOĞLU [p.197]
Türkiye'nin Avrupa'ya Katılma Serüveni: Söylem ve Gerçek / Fikret BAŞKAYA [p.200]
Avrupa Birliği'ne Üyelik Ocak mı? / İ. Reşat ÖZKAN [p.206]
Türkiye - AB İlişkilerinde Oynanan Oyun / Erol MANİSALI [p.212]
Avrupa Birliği'ne Neden Evet / Uğur KILINÇ [p.214]
YAPISAL UYUM DEĞERLENDİRMESİ
Tam Üyelik Sürecinde Türkiye
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Ekonomik İlişkilerine Tarihsel Bir Bakış ve Günümüzdeki Gelişmeler / Recep ÖNAL [p.239]
Uyum Süreci Başlangıcında AB ve Türkiye İlişkilerinin Bugünü ve yarını / Bülent AKARCALI [p.245]
Avrupa Birliği ve Türkiye / Volkan VURAL [p.254]
Avrupa Birliği İçindeki Oluşumlar ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde İzlenen Yol / Ali BOZER [p.259]
Katılım Ortaklığı Belgesi Hazırlıkları / Gündüz AKTAN [p.268]
Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliğine Hazırlık Süreci / Ali TİGREL [p.274]
Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Entegrasyonu / Meral Gezgin ERİŞ [p.283]
Avrupa Birliği Müktesabatı Bağlamında AB - Türkiye İlişkileri / B. Ali BAYRAMOĞLU [p.292]
Helsinki'den Sonra Tünelin Ucu Göründü mü? / Rıdvan KARLUK [p.297]
Tam Üyelik Ne Durumda? / Erdoğan ALKİN [p.230]
Tam Üyelik sürecinde Topluluk Müktesabatına (Acquis Communautaire) Uyum / Can BAYDAROL [p.310]
AB - Türkiye İlişkileri ve Makro Mikro Düzeyde Yapısal Uyumun Değerlendirilmesi / Şevket SAYILGAN [p.338]
Avrupa Birliği'nin Kurumsal Yapısı
Türkiye Avrupa Birliği Etkileşimi / M. Vecdi GÖNÜL [p.353]
Avrupa Birliği'nin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi / Hâluk GÜNUĞUR [p.359]
Avrupa Birliği ve Türkiye / Ragıp ŞAHİN [p.368]
Avrupa Birliği Entegrasyonu Çerçevesinde Supranasyonalizm / Adem YILMAZ [p.387]
AB konseyinin 28 Haziran 1999/468 Sayılı "Komitoloji" Kararı / Müjde OKTAY [p.394]
Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Kurumsal Yapı
Küreselleşme Sürecinde DTÖ, AB ve Türkiye'de Teknik Mevzuat / Ramazan MİRZAOĞLU [p.416]
Avrupa Birliği'ne Yönetsel Uyum Süresinde Kurumsal Yapı / Turgay ERGUN [p.424]
Avrupa Birliği İle İlişkilerin yürütülmesinde Eşgüdüm Mekanizmaları / Şener BÜYÜKTAŞKIN [p.427]
Devlet İstatistik Enstitüsü Tarafından Avrupa Birliği'ne İstatistik Konusunda Uyum Amacıyla Yürütülen Çalışmalar / Şefik YILDIZELİ [p.437]
Sınai Malların Serbest Dolaşımında Millî ve Milletlerarası Teknik Düzenlemeler / Ahmet CAFOĞLU [p.446]
Avrupa Birliği'nde Akreditasyon / İlgiz ÖZTÜRK [p.462]
Gümrük İdaresinin Yeniden Yapılanması / H. Cahit SOYSAL [p.467]
SİYASÎ DEĞERLENDİRME
Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler
Türkiye - AB İlişkileri / İsmail CEM [p.475]
Uzun İnce Bir Yol: Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri / Özden SANBERK [p.481]
Türkiye - AB İlişkisinin Stratejik Boyutları / Ahmet DAVUTOĞLU [p.491]
Helsinki Zirvesi Ne Getirdi? / Atila ERALP [p.498]
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Stratejisi / Erdal TÜRKKAN [p.500]
Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Üzerine / İbrahim S.. CANBOLAT [p.512]
Avrupa Birliği'nin Alternatifi Var mı? / İhsan DAĞI [p.521]
Avrupa'nın Cazibesi ve Avrupa Birliği İdeolojisi / A. Nuri YURDUSEV [p.525]
Küreselleşme - Bölgeselleşme Perspektifinde Türkiye'nin Avrupa Birliği Paradoksu / H. Halil VANLI [p.528]
Vazgeçilmeyen Ada: Kıbrıs / A. Seda SERDAR [p.533]
Avusturya Seçimleri Işığında Avrupa Birliği Bütünleşmesi Hakkında Bir Değerlendirme / Mehmet ÖZCAN [p.556]
Demokrasi ve İnsan Hakları
Avrupa Birliği / Sami SELÇUK [p.569]
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik ve İnsan Hakları / Rüştü Kâzım YÜCELEN [p.579]
Avrupa Birliği'nin Gelişme ve Genişleme Sürecini Etkileyen Toplumsal Dinamikler / Sema Tutar PİŞKİNSÜT [p.588]
Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye / Hüsnü ÖNDÜL [p.595]
İnsan Hakları Açısından AB - Türkiye İlişkileri / Yılmaz ENSAROĞLU [p.604]
Türkiye Avrupa Birliği Eşiğinde (mi?) / Mustafa ERDOĞAN [p.613]
İnsan Hak ve Özgürlükleri, Demokrasi, AB Kriterlerine Uyum ve Çağdaşlaşma İçin, Atatürk'ın 1924 Anayasasını Tekrar Yürürlüğe Koyalım / Kazım BERZEG [p.631]
Avrupa Birliği Sürecinde Millî Güvenlik Politikası ve Ordu - Siyaset İlişkisi / Aydın BAŞBUĞ [p.642]
Avrupa Parlamentosu, İnsan Hakları, Demokrasi ve Türkiye: Başlıca Temalar ve Etkileri / Ömer Faruk GENÇKAYA - Burcu GEZGÖR [p.646]
Avrupa Birliği ve Türkiye'de İnsan Hakları / Turgay UZUN [p.662]
Kopenhag Siyasi Kriterleri Çerçevesinde Türkiye'nin Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programı İçin Öncelikler ve Takvim Önerisi / Hüsnü ÖNDÜL [p.667]
Hukuk, Anayasa ve Egemenlik
AB Süreci ve Türk Yunan İlişkisi / Hikmet Sami TÜRK [p.679]
Avrupa Anayasası Yolunda Avrupa ve Ulusal Anayasa Hukuklarının Karşılıklı Etkileşim / Ayşe Fisun ARSAVA [p.683]
Tarihi Süreçte Türkiye - AB İlişkileri ve AB'nin Hukukî Yapısı / Şeref ÜNAL [p.693]
Avrupa birliği Anayasası ve Türkiye Üzerine Stenografik Notlar / Bakır ÇAĞLAR [p.700]
AB ve Egemenlik / Cem DUNA [p.704]
Ulusal Egemenlik ve Avrupa Birliğine Giriş / Tahsin ERDİNÇ [p.707]
Avrupa Topluluğu Hukunun "Doğrudan Etkisi" Prensibi ve Türk Hukukunda Muhtemel Sonuçları / M. Emin ZARARSIZ [p.713]
Avrupa Topluluğu Kurumlarının Akit - Dış Hukukî Sorumluluğu / Mustafa ATEŞ [p.732]
Avrupa Birliği ve Güvenlik
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde İçişleri Bakanlığı / Saadettin TANTAN [p.751]
AB Sürecinde İyi Yönetim, Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele / Kemal ÇELİK [p.766]
AB - NATO İlişkileri ve Türkiye / M. Tahir KÖSE [p.771]
Avrupa'nın Güvenlik Sorunları / Ramazan GÖZEN [p.772]
Aksak Güç: Avrupa Birliği / Abdülkadir BAHARÇİÇEK [p.777]
Ek
Avrupa Birliği'nde Ortak Bir Ceza Hukuku / Hikmet Sami TÜRK [p.784]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye