Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 849
Article : 86
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   


SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞERLENDİRME \ Avrupa Birliği, Kültür ve KimlikGörsel - İşitsel PolitikalarEğitim, Bilim, Teknoloji ve AraştırmaSosyal Politikalar, İstihdam, İşgücü, Serbest DolaşımBölgesel Gelişme PolitikalarıÇevre PolitikalarıEKONOMİK VE MALÎ DEĞERLENDİRME \ Dış Ekonomik İlişkiler ve Gümrük BirliğiRekabet ve Devlet YardımlarıMakro Hedefler, Kalkınma Planı ve Ekonomik ProgramAvrupa Parasal Birliği ve EtkileriBankacılık ve SigortacılıkKamu Maliyesi ve Vergi PolitikalarıSektörel Analizler: Tarım ve OrmancılıkSanayi ve KobilerEnerjiUlaştırmaİnşaatTurizmİnceleme Raporları*Yüksek İstişare Heyeti: Halil İnalcık (Başkan) / Mark Almond / Mehmet Aydın / Sabahattin Balcı / Yakup Basmacı / Semavî Eyice / Ahmed Hatiboğlu / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Kemal Karpat / Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Justin McCarthy / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone

Yayın Kurulu: Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Sacit Adalı / Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / Aziz Akgül / Ahmet Akgündüz / Aygün Attar / Vedat Bilgin / Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Güler Eren / Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu Gülay Göktürk / Hasan Ali Karasar / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu / C. Cem Oğuz / Fuat Oğuz / Tarık Oğuzlu / Nail Öztaş / Sami Selçuk Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Nur Vergin

Genel Yayın Yönetmeni: Hasan Celâl Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞERLENDİRME
Avrupa Birliği, Kültür ve Kimlik
Avrupa Birliği ve Kültürel Kimlik / M. İstemihan TALAY [p.799]
Uzun Bir Seyahatin İlk Adımı / Mehmet DÜLGER [p.801]
Kimlikler Avrupası Üzerine Düşünceler / Canan BALKIR [p.815]
Avrupa Vatandaşlığı / Mithat BAYDUR [p.822]
Sosyo-Kültürel Yapı Farklılıkları Açısından Türkiye'nin AB Konusundaki Hareket Alanı / İlhan DÜLGER [p.835]
Normatif ve Fonksiyonel Bütünleşme Bağlamında Avrupa Birliği ve Türkiye / Mimar TÜRKKAHRAMAN - Dolunay Şenol ÇEVİK [p.858]
Ötekisiz Öteki / Yusuf KAPLAN [p.863]
Avrupa'nın Bütünleşme Süreci Işığında "Avrupa Kimliği"ne Bir Bakış / Halim NEZİHOĞLU [p.870]
Görsel - İşitsel Politikalar
Avrupa Birliği'ne Girerken Avrupa'da ve Türkiye'de Görsel - İşitsel Politikalar / Fikret N. ÜÇCAN [p.878]
AB Sürecinde Türkiye'nin İletişim Politikası: AB'nin C'si / Zülfikar DUMLUPINAR [p.885]
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Avrupa Konseyi Ve Avrupa Birliği'nin Medya alanındaki Çalışmaları / Belma Güner ÖRS [p.891]
Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Araştırma
Avrupa Birliği adaylık sürecinde Türkiye'de Eğitim / Mehmet SAĞLAM [p.897]
Türkiye - Avrupa Birliği Bilim, Teknoloji ve Araştırma Politikaları / Namık Kemal PAK [p.900]
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Tıp Etiği KonusundaYaklaşımı ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Yapılması Gerekenler / Şefik GÖRKEY [p.911]
Sosyal Politikalar, İstihdam, İşgücü ve Serbest Dolaşım
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde Sosyal Politikalar / Yaşar OKUYAN [p.926]
Avrupa Birliği Sosyal Politikalarına Uyum Önlemleri / Fikri ŞAHİN [p.938]
Çalışanlar Açısından Türkiye - AB İlişkileri / Bayram MERAL [p.947]
AB Sosyal Politikası ve Türkiye / Salim USLU [p.949]
Avrupa Birliği Normları Bağlamında Türk İş Standartlarının Bir Değerlendirmesi: Uyumlaştırma Sorunu / Toker DERELİ [p.954]
Avrupa Birliği ve Türkiye'de istihdam ve İşgücü Piyasaları / Necdet KENAR - Elif YILMAZ [p.967]
Avrupa Birliği'nde İstihdam Politikası ve Türkiye / Zeki ERDUT [p.979]
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı'nın Savaş Davası Işığında AB'deki Türk Müteşebbis veya Serbest Meslek Sahiplerinin Hukuki Durumu / Bülent ÇİÇEKLİ [p.997]
Türk Vatandaşlarının AB Üyesi Devletlerde Serbest Dolaşım Hakkı: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı'nın "Savaş" Kararı - İş Adamlarımıza Vize Uygulaması Kalkıyor mu? / Arif KÖKTAŞ [p.1006]
Bölgesel Gelişme Politikaları
Avrupa Birliği'ne Entegrasyon Süreci ve Güneydoğu Sorunu / Yaşar ERYILMAZ [p.1015]
Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde, Türkiye ve AB Bölgesel Gelişme Politikaları ve Uygulamaları / İsmail BİRCAN [p.1017]
Türkiye Açısından Avrupa Birliği ve Sinerji / Ş. Yavuz KIR [p.1027]
Çevre Politikaları
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Çevresel Bütünleşmesi / Firuz Demir YAŞAMIŞ [p.1032]
Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye / Nuran TALU [p.1057]
Avrupa Birliği'nde Çevre Politikalarının Gelişimi / M. Nilgün EGEMEN [p.1079]
Türkiye'de Çevre Yönetimi ve AB'ye Uyumu / Sema ALPAN [p.1085]
EKONOMİK VE MALÎ DEĞERLENDİRME
Dış Ekonomik İlişkiler ve Gümrük Birliği
Dış Ekonomik İlişkilerimiz Bakımından Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin Değerlendirilmesi / Tunca TOSKAY [p.1093]
Dünya Ekonomisinde ve Türkiye-AB İlişkilerinde Gelişmeler Kapsamında Yeni Gümrük Kanunu / Mehmet KEÇECİLER [p.1109]
Avrupa Birliği'nde Malların Serbest Dolaşımı / Ekrem PAKDEMİRLİ [p.1114]
Avrupa Birliği Yolunda Gümrük İdaresi / Nevzat SAYGILIOĞLU [p.1118]
Avrupa Birliği'nin Ticarette Açtığı Yeni Ufuk Menşe Kümülasyonu / Recai ŞEN [p.1126]
Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Tamamlanmakta Olan Gümrük Birliği'nin Ana Esasları Üzerine Görüşler / Arif ESİN [p.1131]
Türkiye AB İlişkileri Gümrük Birliğinden Öteye Gidemez / Erol İYİBOZKURT [p.1136]
1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Çerçevesinde Türkiye'nin Yükümlülükleri Üzerine Bir Değerlendirme / Çınar ÖZEN [p.1143]
Türkiye - Avrupa Gümrük Birliği'nin Dış Ticaretimiz Üzerindeki Yansımaları / Mustafa CESAR [p.1154]
Rekabet ve Devlet Yardımları
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'de Rekabet Hukuku ve Politikası / M. Tamer MÜFTÜOĞLU - Tunay KÖKSAL [p.1160]
Avrupa Birliği Süreci ve Teşvikler / Turan SERDENGEÇTİ [p.1169]
Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Dış Ticaret Rejimleri ve Teşvik Politikaları / Aytaç EKER [p.1174]
Avrupa Birliği'ne Giriş/Hamiline Yazılı Ekonomi Rekabet Gücümüz / Osman ALTUĞ [p.1182]
Makro Hedefler, Kalkınma Planı ve Ekonomik Program
AB Kriterleri ve VIII. Beş Yıllık Plan / Bülent ARINÇ [p.1186]
Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı / Akın İZMİRLİOĞLU [p.1193]
Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresinde / Ali COŞKUN [p.1209]
Ekonomik Program, Avrupa Birliği ve Hazine Müsteşarlığı / Selçuk DEMİRALP [p.1215]
Türkiye'nin AB'ye Tam Üyelik Perspektifi ve Türkiye Ekonomisi / Fuat MİRAS [p.1219]
Türkiye'nin AB'ye Tam Üyelik Meselesi ve Kriterleri / Emin ÇARIKÇI [p.1226]
Türkiye'nin AB'ye Üyeliği Perspektifinde İktisadi ve Siyasi Faktörler İhmal Edilmemelidir / Atalay ŞAHİNOĞLU [p.1237]
Avrupa Parasal Birliği ve Etkileri
AB Yolunda Türkiye / Gazi ERÇEL [p.1240]
Avrupa Parasal Birliği, Euro ve Etkileri / Rıza AYHAN [p.1243]
Parasal Birlik ve Adaylık Süreci / Nahit TÖRE [p.1248]
Zayıf Euro ve Avrupa Birliği'nde Çatlaklar / Ahmet GÖKDERE [p.1254]
Avrupa Birliği'nin Yeni Para Birimi Euro ve Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkilerine Etkileri / Yusuf Ziya İRBEÇ [p.1268]
Genişleme Sürecinde Yaratacağı Etkiler Açısından Avrupa Para Birliği / Özgür TONUS [p.1275]
Avrupa Para Birliği'ndeki Gelişmeler ve Türkiye'de Mali Politikalar / Mustafa SAKAL [p.1281]
Küreselleşme Sürecindeki Avrupa Para Birliği, Euro'nun Beklenen Etkileri ve Türkiye / Hacı Bayram BULGURLU [p.1297]
Bankacılık ve Sigortacılık
Avrupa Topluluğu Bankacılık Düzenlemeleri ile Türk Bankacılık Düzenlemelerinin Karşılaştırılması / Biltekin ÖZDEMİR [p.1312]
Finansal Piyasaların Bütünleşmesi ve Avrupa Birliği Örneği / İlker PARASIZ - Ufuk BAŞOĞLU [p.1315]
Sigortacılık ve Avrupa Birliği / Mehmet AYDOĞDU [p.1322]
Kamu Maliyesi ve Vergi Politikaları
Avrupa Birliği ve Vergiler / Ahmet Rüştü ÇELEBİ [p.1327]
AB ve Türk Vergi Sisteminde Uyum Sorunu / Esfender KORKMAZ [p.1337]
Avrupa Birliği'nin Vergi Politikası ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Vergi Boyutundan Değerlendirilmesi / Mürüfet NOHUT [p.1342]
Türkiye'de Kamu Maliyesinin Avrupa Birliği'ne Uyumu / Mircan YILDIZ [p.1357]
Avrupa Birliği'nde Vergi Sistemlerinin Uyumlaştırılması ve Tam Üyelik Sürecinde Türk Vergi Sisteminin Durumu / Ayşe GÜNAY - Özgür SARAÇ [p.1369]
Sektörel Analizler: Tarım ve Ormancılık
AvrupaBirliği ve Ormancılığımız / Nami ÇAĞAN [p.1388]
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Tarım Alanında Türkiye - AB İlişkileri / Sinan VAROL [p.1394]
AB Ortak Tarım Politikası ve Değerlendirme / Faruk YÜCEL [p.1411]
Sektörel Analizler: Sanayi ve KOBİ'ler
AB'ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Sanayi ve KOBİ'ler / Zafer ÇAĞLAYAN [p.1421]
Avrupa Birliği ve KOBİ'ler / Orhan AYDIN [p.1429]
KOBİ'lere Yönelik Devlet Yardımlarının Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması / Mehmet Cevdet BAYKAL [p.1433]
Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Demir - Çelik Sektörü / Veysel YAYAN [p.1479]
Makine İmalat Sanayii: Dünya'daki ve Türkiye'deki Durum ve Gümrük Birliği'nin Etkileri / Arslan SANIR [p.1486]
Türkiye'deki Otomotiv Sanayii / Ercan TEZER [p.1497]
AB'nin Gıda Sektörüne Katkı ve Zararları, Sektörün Sorunları / Hüseyin AVCI [p.1507]
Sektörel Analizler: Enerji
Enerji Sektöründe Türkiye - AB İlişkilerinin Statüsü / Cumhur ERSÜMER [p.1512]
Türkiye Enerji Sektörü Açısından Avrupa Birliği ile İlişkiler / H. Yurdakul YİĞİTGÜDEN [p.1520]
Avrupa Birliği Enerji Politikaları / Havva ÇAHA [p.1543]
Sektörel Analizler: Ulaştırma
Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmalarında Ulaştırma ve Telekomünikasyon Hizmetleri / Enis ÖKSÜZ [p.1553]
Avrupa Birliği'ne Adaylık Sürecinde Türk Sivil Havacılığı / Münir KUTLUATA [p.1561]
Ulaştırma Sektörü Açısından AB Mevzuatına Uyum Çalışmaları / Gülcan DEMİRCİ [p.1566]
Sektörel Analizler: İnşaat
Gümrük Birliği'nin Türk İnşaat Sektörüne Etkileri / Ruhi TARKAN [p.1573]
Sektörel Analizler: Turizm
Avrupa Birliği Turizm Politikaları ve Türkiye / Taha ÇAMAŞ [p.1578]
EKLER: İNCELEME RAPORLARI
Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryası Eşgüdümünde Hazırlanan Rapor / [p.1595]
Devlet Planlama Teşkilatı'nın Raporu: VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Avrupa Birliği'nde Gelişmeler (1996-2000) / [p.1612]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye