Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 849
Article : 86
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   


SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞERLENDİRME \ Avrupa Birliği, Kültür ve KimlikGörsel - İşitsel PolitikalarEğitim, Bilim, Teknoloji ve AraştırmaSosyal Politikalar, İstihdam, İşgücü, Serbest DolaşımBölgesel Gelişme PolitikalarıÇevre PolitikalarıEKONOMİK VE MALÎ DEĞERLENDİRME \ Dış Ekonomik İlişkiler ve Gümrük BirliğiRekabet ve Devlet YardımlarıMakro Hedefler, Kalkınma Planı ve Ekonomik ProgramAvrupa Parasal Birliği ve EtkileriBankacılık ve SigortacılıkKamu Maliyesi ve Vergi PolitikalarıSektörel Analizler: Tarım ve OrmancılıkSanayi ve KobilerEnerjiUlaştırmaİnşaatTurizmİnceleme Raporları*Yüksek İstişare Heyeti: Halil İnalcık (Başkan) / Mark Almond / Mehmet Aydın / Sabahattin Balcı / Yakup Basmacı / Semavî Eyice / Ahmed Hatiboğlu / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Kemal Karpat / Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Justin McCarthy / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone

Yayın Kurulu: Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Sacit Adalı / Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / Aziz Akgül / Ahmet Akgündüz / Aygün Attar / Vedat Bilgin / Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Güler Eren / Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu Gülay Göktürk / Hasan Ali Karasar / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu / C. Cem Oğuz / Fuat Oğuz / Tarık Oğuzlu / Nail Öztaş / Sami Selçuk Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Nur Vergin

Genel Yayın Yönetmeni: Hasan Celâl Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and UsAbout Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye