Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 835
Size : 2 x 9,6 x 6 inch
ISBN : 975 6782 32 3
Binding
Lang. : English
   

by Prof.Dr. Kemal Çiçek

Pax-Ottomana, the latest publication of Yeni Türkiye & Sota, is dedicated to the honour of late Nejat Göyünç, who, in the words of Halil İnalcik, "explored and masterfully analysed many basic questions of Ottoman history". Prof. Göyünç has been a member of Yeni Türkiye's Editorial Board in such projects as The Great Ottoman-Turkish Civilisation (4 volumes, hard cover, ISBN 975-6782-17-X).

The book, edited by Kemal Çiçek, contains 35 articles and is aiming to provide the students of the field with a deep analysis of Ottoman history. The particular issues tried to be grasped include social and economic history, diplomacy, military organization and intellectual life of the Ottoman Empire. Most of the articles in the book do analyze the relations between the state and the non-Muslim communities.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

PREFACE / [p.7]
Cemaat Mahkemesinden Kadı Mahkemesine Zımmîlerin Yargı Tercihi / Kemal ÇİÇEK [p.31]
The Sicills of The Ottoman Kadis. Observations over the Sicill Collection at the National Library in Sofia, Bulgaria / Svetlana IVANOVA [p.51]
XVII. Yüzyıl Girit (Resmo) Kadı Sicillerinde Zımmî Davaları / A. Nukhet ADIYEKE [p.77]
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Samsun'da Evlilik Kurumu Üzerine Bazı Bilgiler ve Uygulamalar / Mehmet BEŞİRLİ [p.97]
Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Dönemi Evlilikleri / Nuri ADIYEKE [p.121]
The Region of Atalanti and Moudounitza in the Ottoman Period (15th - 16th Century) / Evangelia BALTA [p.151]
Osmanlı Tahrir Geleneğinde Bir Değişim Örneği: Girit Eyaleti'nin 1650 ve 1670 Tarihli Sayımları / Ersin GÜLSOY [p.183]
Bosniens Osmanisches Erbe: Auf der Scheidelinie Zwischen Ost und West / Smail BALİC [p.205]
XIV-XVI. Yüzyıllarda Tokat Zaviyeleri / Ali AÇIKEL [p.229]
Serik Bölgesinin Tarihi Gelişimi: Karahisar-i Teke'den Serik'e (1207-1926) / Muhammet GÜÇLÜ [p.265]
Peace Agreements in Ottoman Legal and Diplomatic View (15th - 17th Century) / Viorel PANAITE [p.277]
Kıbrıs Yeniçerileri Üzerine Notlar (1593-1640) / M. Akif ERDOĞRU [p.309]
Categorisation et Espaces du Militaire Dans L'empire Ottoman aux 19e et 20e Siècles / Odile MOREAU [p.325]
XIX. Yüzyıldaki Silahlanma Yarışında Osmanlı Devleti / Zekeriya TÜRKMEN [p.347]
L'empire Ottoman a la Veille de la Grande Guerre: Une Moyenne Puissance? / Jacques THOBIE [p.363]
İsmail Ferruh Efendi'nin Londra Büyükelçiliği ve Siyasî Faaliyetleri (1797-1800) / Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA [p.381]
Abdülhamid II (1876-1909) / François GEORGEON [p.409]
L'administration Ottomane et le Probleme des Interpretes / Gilles VEINSTEIN [p.425]
Osmanlı Devleti'nin Müslüman Harar Emirliğiyle Münasebetleri ve Hıristiyan Habeşistan (Etiyopya) İmparatorluğu ile Yakınlaşmasına Etkisi / Ahmet KAVAS [p.443]
Talat Paşa'yı Vuran Teröristin Affının Alman Basınındaki Yankısı / Ramazan ÇALIK [p.465]
1919-1921 Yıllarında Türk-Ermeni Politikası / Mehmet ÖZDEMİR [p.505]
Drei Wissenschaften, Drei Optionen / Klaus KREISER [p.531]
Osmanlı Tarih Yazıcılığının Tarihi Gelişimi / Ibrahim ŞİRİN [p.543]
Latin Extracts from Naima's History Translated by Students at the "K.K. Akademie Orientalischer Sprachen", Vienna 1796 / Claudia ROEMER [p.581]
Toplum Hekimliğinde "Tarih'in Rolü" ve "Sosyoloji" İncelemelerine Katkısı / Ibrahim GÜLER [p.589]
Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkam Defterleri / Said ÖZTÜRK [p.611]
Osmanoğullarının Karamanoğlu İbrahim Bey Aleyhine Aldığı Fetvalar / Ramazan BOYACIOĞLU [p.641]
Şehzade Korkud (ca. 1468-1513) / Nabil Al-TIKRITI [p.659]
Sir James William Redhouse (1811-1892): A Brief Outline of His Life and Works / Turgut SUBAŞI [p.675]
İsmail Hakkı İzmirli (1869-1946) Bir Bilim Adamının Hikayesi / Ali BİRİNCİ [p.687]
Rezeption und Verfassungsordnung / Christian RUMPF [p.735]
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İlk Resmi Konuğu: Afgan Kralı Emanullah Han'ın Türkiye Ziyareti (20 Mayıs-2 Haziran 1928) / Hikmet ÖKSÜZ [p.765]
An Agenda for Historical Study of the Ottoman Arab Provinces / Jane HATHAWAY [p.783]
Muhimme Defterlerine Göre 16. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti'nde Doğal Afetler (Fırtınalar, Su Baskınları, Şiddetli Soğuklar ve Yıldırım Düşmesi Olayları) / Orhan KILIÇ [p.793]
Türkiye Selçuklu Uçları / Salim KOCA [p.821]
INDEX / [p.833]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye