Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 942
Article : 65
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-34-X
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   

Türk Tarihi Üzerine Çalışmalar ve Genel DeğerlendirmelerTürklerin Coğrafyası, Nüfusu, Soy Kütüğü ve Kurdukları DevletlerA. Nüfus ve CoğrafyaB. Türklerin Soy Kütüğü ve Kurdukları DevletlerC. "Türk" Adının Tarihi, Türklerin Anayurdu ve KökeniD. Türklerin Kökeni Hakkında Bazı GörüşlerOrta Asya'nın En Eski Kültürleri / Çin Medeniyeti İle İlişkilerA. Orta Asya'nın En Eski KültürleriB. Çin Medeniyetleri İle İlişkilerBozkırın Eski Toplulukları: Avrasya'da Saka ÇağıTürklerin Göçleri ve YayılmalarıAsya HunlarıA. HunlarB. Kuşanlar ve AkhunlarAvrupa Hunları Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

1/6 Next page


All rights reserved.
No part of this article may be reproduced or transmitted in any form
or by any means, without permission from the publisher.
Sample articles in the volume: 4


1. Ortaçağ Orta Asyası'nda Türkistan ve Turan
Yrd. Doç. Dr. Scott Levi

2. Orta Asya'nın Tarih Öncesi: Alt, Orta ve Üst Yontma Taş Çağı
Prof. Dr. Leonid B. Vishnyatsky

3. Yenisey'in Batısındaki Hun Arkeolojik Kalıntıları
Dr. Miklós Érdy

4. Kuşan Devleti
Prof. Dr. Awadh Kishore Narain