Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 944
Article : 82
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-35-8
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

GöktürklerA. Göktürk KağanlığıB. Göktürkler ve KomşularıC. 2001 Bilge Kağan Külliyesi KazılarıUygurlarOğuzlarKırgızlar, Karluklar, Türgişler, Tatarlar ve Diğer Orta Asya Türk BoylarıHazarlarDoğu Avrupa'da TürklerA. Türk-Slav İlişkileri ve Kafkas HalklarıB. BulgarlarC. AvarlarD. PeçeneklerKimek-Kıpçak / KumanlarEski Türklerde Devlet Geleneği ve TeşkilâtıA. Hâkimiyet Ülküsü ve Devlet GeleneğiB. Devlet Teşkilâtı Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Sekizinci Bölüm
Göktürkler
A. Göktürk Kağanlığı
Göktürkler / Prof. Dr. Ahmet Taşağıl [p.15-48]
Göktürk Kağanlığı / Prof. Dr. Akdes Nimet Kurat [p.49-78]
Batı Göktürk Kağanlığındaki Aşinaslı Bir Kağanın Şeceresine Ait Bir Kaynak / Prof. Dr. Takashi Osawa [p.79-88]
Orta Asya'daki Türk Kağanlığı (M.S. 600-800) / Dr. Larissa S. Baratova [p.89-96]
Vı-VIII. Asırlarda Türkistan Vahalarında Batı Türk Hakimiyeti / Prof. Dr. Jonathan Karam Skaff [p.97-106]
Göktürk Kağanlığı Döneminde Batı Türkistan Yönetimi / Dr. Gaybullah Babayar [p.107-117]
Orhun Türklerinin Aslı / Karim Kabulov [p.118-126]
Orta Asya Türkleri ve Erken Tang Çin Devleti / Prof. Dr. Irina F. Popova [p.127-132]
Eski Çağ Türk Döneminde Altaylar / Prof. Dr. Vasily Soyonov [p.133-141]
Arkeolojik ve Yazılı Kaynaklara Göre Maveraünnehir Türkleri (M.S. Vı-VIII. Yüzyıllar) / Dr. Azim M. Malikov [p.142-151]
B. Göktürkler ve Komşuları
Türkler ve Toharlar Arasındaki Münasebetler / Dr. Lilia Yu. Tuguşeva [p.152-156]
Soğdiyana Tarihine Giriş / Dr. Matteo Compareti [p.157-169]
Türkler ve Soğdlular / Prof. Dr. Boris I. Marshak [p.170-178]
C. 2001 Bilge Kağan Külliyesi Kazıları
Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi / A. Ayşegül Erdem [p.179-181]
2001 Bilge Kağan Külliyesi Kazıları / Doç. Dr. Hasan Bahar - Prof. Dr. Salih Çeçen - Doç. Dr. İlhami Durmuş - Dr. Güngör Karauğuz - Remzi Kuzuoğlu - Gürhan Gökçek [p.182-190]
Dokuzuncu Bölüm
Uygurlar
Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü / Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu [p.193-214]
Uygurlar / Prof. Dr. Ahmet Taşağıl [p.215-224]
Uygur İmparatorluğu (744-840) / Dr. Ablet Kamalov [p.225-232]
Uygur Türkleri / Dr. Erkin Emet [p.233-237]
Koçu (İdikut) Uygur Devleti / Dr. Varis Abdurrahman [p.238-248]
Moğol Hâkimiyeti Altında Uygurlar / Prof. Dr. Michael C. Brose [p.249-254]
Hangisi Karahanlıların Kökeni; Uygurlar Mı Yoksa Karluklar Mı? / Prof. Dr. Juten Oda [p.255-259]
Onuncu Bölüm
Oğuzlar
Oğuzlar / Türkmenler / Yrd. Doç. Dr. Tufan Gündüz [p.263-276]
Oğuzlar / Dr. Cem Tüysüz [p.277-288]
Oğuzlar / Prof. Dr. Faruk Sümer [p.289-315]
Oğuz Türklerinin İdarî Yapı ve Boy Teşkilâtına Bir Bakış / Dr. Erdal Aksoy [p.316-320]
Onbirinci Bölüm
Kırgızlar, Karluklar, Türgişler, Tatarlar ve Diğer Orta Asya Türk Boyları
İslam Öncesi Devrede Orta Asya'da Yaşayan Türk Boyları / Prof. Dr. Ahmet Taşağıl [p.323-367]
Kazaklar ve Kırgızlar / Prof. Dr. Wilhelm Radloff [p.368-376]
Eski Türk Devrindeki Kırgız Etnik İsimleri / Prof. Dr. Oljobay Karataev [p.377-385]
Türk Boylarında Tamgalar ve Eski Kırgız-Oğuz Etnik Bağlantıları / Prof. Dr. Oljobay Karataev [p.386-390]
Arkeolojik Kaynaklara Göre Orta Yenisey Kırgızları / Doç. Dr. Sergei G. Skobelev - Dr. Vladimir N. Nechiporenko - S.V. Pankin [p.391-396]
Erken Dönemlerden Moğol İstilasına Yenisey Kırgızları / Prof. Dr. Michael R. Drompp [p.397-404]
Moğol-Cungar Hâkimiyeti Döneminde Yenisey Kırgızları / Prof. Dr. Viktor Butanayev [p.405-411]
Türgişler / Prof. Dr. Hüseyin Salman [p.412-420]
Karluklar / Prof. Dr. Hüseyin Salman [p.421-424]
Bolgar-Tatarların Etnogenezi ve Genel Gelişme Aşamaları / Prof. Dr. Mirfatih Z. Zekiyev [p.425-442]
Onikinci Bölüm
Hazarlar
Hazar Hakanlığı / Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu Yücel [p.445-463]
Hazarlar / Prof. Dr. Yakov Kuzmin - Yumanadi - Yrd. Doç. Dr. Pavel V. Kuleshov [p.464-472]
Hazar-Bizans İlişkileri / Kevin Alan Brook [p.473-480]
Hazarlarda İkili Yönetimin Kökeni ve Yahudiliğe Geçiş Şartları / Prof. Dr. Constantine Zuckerman [p.481-490]
Çuvaşlar ve Etnik Oluşumları / Prof. Dr. Yakov Kuzmin - Yumanadi - Yrd. Doç. Dr. Pavel V. Kuleshov [p.491-496]
IX. Yüzyılda Hazarlar, Peçenekler ve Macarlar / Dr. Bálint Zoltán Takács [p.497-505]
Onüçüncü Bölüm
Doğu Avrupa'da Türkler
Türk-Slav Ortak Yaşamı: Güneydoğu Avrupa'nın Türk Göçebeleri / Prof. Dr. Omeljan Pritsak [p.509-521]
A. Türk-Slav İlişkileri ve Kafkas Halkları
Türkistan'dan (Orta Asya) Doğu Avrupa'ya Yapılan Türk Göçleri / Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmetbeyoğlu [p.522-529]
Batı Avrasya Steplerinde Türk ve Alan Halkları Arasındaki Tarihi Bağlantılar / Dr. Agusti Alemany [p.530-535]
Türk-Slav İlişkilerinin Başlangıç Dönemleri Üzerine / Osman Karatay [p.536-546]
Ermen Boyları ve Pseudo-Ermeni Haylar (Milattan Önce Türk -Ermeni İlişkileri) / Prof. Dr. Firidun Ağasıoğlu Celilov [p.547-561]
Tarihi ve Etnik Açıdan Karaçay-Malkar Türklerinin Kökeni / Dr. Ufuk Tavkul [p.562-571]
Karaçay-Balkar Türklerinin Kökeni / Adilhan Appa [p.572-590]
Hırvat ve Sırp Göçlerinde Oğur İlgisi / Osman Karatay [p.591-598]
B. Bulgarlar
Türkler, Slavlar ve Bulgarların Kökeni / Prof. Dr. Plamen S. Tzvetkov [p.599-605]
Bulgarlar ve Ogurlar / Prof. Dr. Istvan Zimonyi [p.606-616]
İlk Bulgar Devlet Oluşumları / Prof. Dr. Zufar Z. Miftakhov [p.617-624]
Kubrat Han'ın Büyük Bulgar Devleti / Prof. Dr. András Róna - Tas [p.625-629]
Tuna Bulgar Devleti (679-1018) / Ayşe Kayapınar [p.630-640]
C. Avarlar
Avarlar: Etnik Yaradılış ve Tarihlerine Bir Bakış / Prof. Dr. Emil Her{ak [p.641-657]
Avarlar İle Slavlar Arasındaki İlişkiler (579-626) / Doç. Dr. Tibor ñivkovi [p.658-663]
Arkeolojik Bir Araştırma-Avar Yerleşimleri / Dr. Raimar W. Kory [p.664-673]
Kafkasya ve Avarlar / Dr. Sevda A. Süleymanova [p.674-686]
Slovenya'da Avar İzleri / Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu [p.687-692]
D. Peçenekler
Peçeneklerin Dili ve Erken Tarihi Üzerine Notlar / Dr. Gábor Vörös [p.693-708]
Karadeniz'in Kuzeyinde Peçenekler / Prof. Dr. Necati Demir [p.709-713]
Balkanlar'da Peçenekler / Yrd. Doç. Dr. Muallâ Uydu Yücel [p.714-726]
Ondördüncü Bölüm
Kimek-Kıpçak / Kumanlar
Kıpçaklar ve Kumanlar / Doç. Dr. Ahmet Gökbel [p.729-756]
Kıpçak Kabileleri Üzerine Notlar: Kimekler ve Yemekler / Prof. Dr. Peter B. Golden [p.757-766]
Kimekler / Prof. Dr. Bolat Kumekov [p.767-775]
Kıpçak Hanlığı / Prof. Dr. Bolat Kumekov [p.776-784]
Kuman / Kıpçaklar / Prof. Dr. Mustafa Safran [p.785-792]
Gürcistan Kıpçakları / Prof. Dr. Guili Alasania [p.793-797]
Bulgar Tarihinde Kumanlar (Xı-XIV. Yüzyıllar) / Doç. Dr. Valeri Stoyanov [p.798-809]
Kumanlar ve İkinci Bulgar Devleti (1187-1370) / Ayşe Kayapınar [p.810-819]
Onbeşinci Bölüm
Eski Türklerde Devlet Geleneği ve Teşkilâtı
Eski Türklerde Devlet Geleneği ve Teşkilâtı / Prof. Dr. Salim Koca [p.823-844]
A. Hâkimiyet Ülküsü ve Devlet Geleneği
Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi / Prof. Dr. Osman Turan [p.845-856]
Kızılelma / Nevzat Kösoğlu [p.857-858]
Türk Devlet Geleneğine Göre Devlet Adamlarında Bulunması Gereken Asgari Hususiyetler / Yrd. Doç. Dr. Bülent Atalay [p.859-867]
İslam Öncesi Türk Devlet Geleneğinde Adalet Anlayışı / Yrd. Doç. Dr. Âdem Tutar [p.868-873]
B. Devlet Teşkilâtı
Devlet Meclisi ve Kurultay / Prof. Dr. Bahaeddin Ögel [p.874-887]
Eski Türklerde Devlet Başkanlığı-Hakanlık / Yrd. Doç. Dr. Osman Kaşıkçı [p.888-893]
İlk Türk Devletlerinde Bürokrasi / Necati Gültepe [p.894-906]
Eski Türk Hukuk Vesikaları / Prof. Dr. Reşit Rahmetî Arat [p.907-928]
Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Yasa, Yasak ve Yatgak Tabirleri Üzerine / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Canatar [p.929-937]
Yabancı Yazarlara Göre Türklerde Savaş ve Taktik / Yrd. Doç. Dr. Hatice Palaz Erdemir [p.938-943]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye