Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 928
Article : 81
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-41-2
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

C. Anadolu Türk Beylikleri SanatıD. Doğu'daki Türk Mührü: Mezar TaşlarıCengiz Han, Moğollar ve Türk HalefleriA. MoğollarB. Çağatay HanlığıC. İlhanlı DevletiAltınordu Hanlığı ve Kıpçak Bozkırlarındaki Türk HanlıklarıA. Altınordu HanlığıB. Kıpçak Bozkırlarında Kurulan Türk HanlıklarıTimurlularTürkistan HanlıklarıHindistan'da Kurulan Türk Devletleri / Bâbür İmparatorluğuA. Hindistan'da Kurulan Türk DevletleriB. Bâbür İmparatorluğuOrta Zaman Türk Devletleri ve Hanlıklarında Dil, Edebiyat, Kültür ve SanatA. Dil ve EdebiyatB. Kültür ve Sanat Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

1/6 Next page


All rights reserved.
No part of this article may be reproduced or transmitted in any form
or by any means, without permission from the publisher.
Sample articles in the volume: 2


1. Anadolu Beylik Döneminde Mimari ve Himaye
Prof. Dr. Howard Crane

2. 1200-1800 Yılları Arasında Batı'daki Orta Asya İmajı
Dr. Geoff Watson