Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 942
Article : 72
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-42-0
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu / Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murad, I. BayezidA. Osmanlı Tarihi Üzerine DüşüncelerB. KuruluşC. Balkanlar'da Osmanlı Hâkimiyeti ve İskân SiyasetiFetret Devri ve Osmanlı Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi / I. Mehmed ve II. MuradFatih Sultan Mehmed ve Dönemi / İstanbul'un Fethi / II. BayezidA. Fatih ve İstanbul'un FethiB. Fatih Dönemi Deniz HâkimiyetiC. II. Bayezid DönemiYavuz Sultan Selim ve Dönemi / Ortadoğu'da Osmanlı Hâkimiyetinin TesisiKanunî Sultan Süleyman ve Dönemi / Orta Avrupa'da Osmanlı Hâkimiyetinin TesisiA. Muhteşem Süleyman ve DönemiB. Denizlerde Osmanlı HâkimiyetiZirveden Dönüş: II. Selim'den III. Mehmed'eXVII. Yüzyıl: Çözülme ve Buhran Dönemi / II. Viyana Kuşatması ve Avrupa'dan DönüşA. XVII. Yüzyıl: Çözülme ve Buhran DönemiB. II. Viyana Kuşatması ve Avrupa'dan DönüşKlâsik Dönemde Osmanlı Devlet TeşkilâtıA. İdarî Teşkilât (Merkez ve Taşra) Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Kırkdokuzuncu Bölüm
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu / Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murad, I. Bayezid
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Fetret Dönemine / Prof. Dr. Feridun Emecen [p.15-32]
A. Osmanlı Tarihi Üzerine Düşünceler
Türkiye'deki Tarihi Anlayış Şekilleri: Yeniçağ Başlarında Siyasi ve İktisadi Bunalımlar / Prof. Dr. Suraiya Faroqhi [p.33-44]
Osmanlı İmparatorluğu'nun Tarihî Coğrafyası / Prof. Dr. Wolf Dieter Hütteroth [p.45-53]
Osmanlı Devri Türk Kültür ve Medeniyetinin Temel Özellikleri / Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal [p.54-59]
Görülmeyen Osmanlı: Geç Ortaçağ ve Modern Dönemlerde Akdeniz Tarihinin Kayıp Devleti / Prof. Dr. Kate Fleet [p.60-65]
B. Kuruluş
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu / Prof. Dr. Halil İnalcık [p.66-88]
Osmanlı Vekâyinamelerindeki Soykütükleri Hakkında Notlar / Yrd. Doç. Dr. Cezmi Karasu [p.89-98]
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunda Hizmeti Geçen Alpler ve Gaziler / Doç. Dr. Ahmet Şimşirgil [p.99-106]
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri / Dr. Zafer Erginli [p.107-115]
Erken Osmanlı'nın Fetih ve Yerleşim Sisteminde Akıncı Beylerinin Stratejik Önemi / H. Çetin Arslan [p.116-121]
Osmanlı - Bizans İlişkileri / Prof. Dr. Melek Delilbaşı [p.122-132]
C. Balkanlar'da Osmanlı Hâkimiyeti ve İskân Siyaseti
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kolonizatör Türk Dervişleri / Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan [p.133-153]
Balkanlar'da Osmanlı Hakimiyeti ve İskân Siyaseti / Doç. Dr. Mehmet İnbaşı [p.154-164]
Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de Fetih ve İskan Siyaseti / Doç. Dr. Halime Doğru [p.165-176]
Rumeli'ye Yapılan İskânlar Neticesinde Kurulan Yeni Yerleşim Yerleri (1432-1481) / Havva Selçuk [p.177-186]
Yunanistan'da Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması (1361-1461) / Dr. Levent Kayapınar [p.187-195]
Güney Arnavutluk'ta Osmanlı Hakimiyeti / Bilgehan Pamuk [p.196-205]
Osmanlı Hakimiyetinin Tuna Nehrinin Kuzeyinde Yayılışı: XIV ve XVI. Yüzyıllarda Eflak ve Boğdan / Prof. Dr. Viorel Panaite [p.206-218]
Ellinci Bölüm
Fetret Devri ve Osmanlı Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi / I. Mehmed ve II. Murad
Fetret Devri ve Osmanlı Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi / Prof. Dr. Necdet Öztürk [p.221-251]
Fetret Dönemi ve Sonuçları / Doç. Dr. Kenan Ziya Taş - Sadettin Baştürk [p.252-258]
Şeyh Bedreddin Olayı / Prof. Dr. Şefaettin Severcan [p.259-275]
Ellibirinci Bölüm
Fatih Sultan Mehmed ve Dönemi / İstanbul'un Fethi / II. Bayezid
Fatih Sultan Mehmed-İstanbul'un Fethi ve Etkileri / Doç. Dr. Kenan İnan [p.279-311]
A. Fatih ve İstanbul'un Fethi
İstanbul'un Fethi / Prof. Dr. Feridun Emecen [p.312-321]
Çağ Açan Fetih İçin Yapılan Hazırlıklar / Dr. Önder Bayır [p.322-337]
Fatih / Dr. Ekrem Hakkı Ayverdi [p.338-354]
B. Fatih Dönemi Deniz Hâkimiyeti
İşbirliğinden Ayrılığa: XIV ve XV. Yüzyıllarda Cenevizliler ve Türkler / Prof. Dr. Enrico Basso [p.355-362]
Ege Adalarında Osmanlı Hakimiyeti / Doç. Dr. Yasemin Demircan [p.363-372]
Osmanlıların Otranto ve Apulia Seferi (1480-1481) / Dr. Konstantinos Giakoumis [p.373-382]
C. II. Bayezid Dönemi
II. Bayezid Dönemi / Doç. Dr. Kenan İnan [p.383-392]
Endülüs Müslümanlarına Osmanlı Yardımı / Prof. Dr. Mehmet Özdemir [p.393-408]
Safevî Devleti'nin Ortaya Çıkışı ve II. Bayezid Dönemi Osmanlı-Safevî İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. Behset Karaca [p.409-418]
Elliikinci Bölüm
Yavuz Sultan Selim ve Dönemi / Ortadoğu'da Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi
Yavuz Sultan Selim Dönemi / Prof. Dr. Yavuz Ercan [p.421-445]
Yavuz Sultan Selim Dönemi'nde Osmanlı-Safevî İlişkileri / Dr. Mustafa Ekinci [p.446-458]
Doğu Anadolu'nun Osmanlı Hakimiyetine Girişi / Yrd. Doç. Dr. Göknur Göğebakan [p.459-469]
Osmanlı-Memlûk Münasebetleri / Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman [p.470-485]
Osmanlı Devleti'nin Beylikleri İlhak Siyaseti ve Dulkadirli Beyliği'nin İlhakı / Doç. Dr. Hasan Basri Karadeniz [p.486-498]
Elliüçüncü Bölüm
Kanunî Sultan Süleyman ve Dönemi / Orta Avrupa'da Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi
A. Muhteşem Süleyman ve Dönemi
Sultan Süleyman Çağı ve Cihan Devleti / Prof. Dr. Feridun Emecen [p.501-520]
Süleyman I / Prof. Dr. Tayyip Gökbilgin [p.521-554]
Osmanlı Devleti İle Habsburg İmparatorluğu Arasındaki Diplomatik İlişkiler / Doç. Dr. Ali İbrahim Savaş [p.555-566]
Osmanlı Belgelerinin Tanıklığı İle XVI. Yüzyılda Osmanlı-Fransız İlişkileri / Tahsin Fındık [p.567-574]
Afrika'da Türklerin Hakimiyeti ve Kurdukları Devletler / Dr. Ahmet Kavas [p.575-588]
B. Denizlerde Osmanlı Hâkimiyeti
XVI-XVII. Yüzyıllarda Akdeniz'de Osmanlı Hakimiyeti / Yrd. Doç. Dr. Ersin Gülsoy [p.589-598]
Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman Devirlerinde İspanya ve Osmanlı İmparatorlukları Arasında Deniz Savaşları / Prof. Dr. Miguel A. De Bunes Ibarra [p.599-607]
XVI. Yüzyılda Ceneviz ve Osmanlı İmparatorluğu / Dr. Riccardo Musso [p.608-613]
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Cezayir-İ Bahr-İ Sefîd (Akdeniz-Ege Adaları Ya Da Kapudan Paşa Eyaleti) / Ayhan Afşın Ünal [p.614-617]
Güneydoğu Asya İslâm Ülkelerinde Türk İzleri / Doç. Dr. İsmail Hakkı Göksoy [p.618-631]
Seydî Ali Reis / Prof. Dr. Cengiz Orhonlu [p.632-639]
Ellidördüncü Bölüm
Zirveden Dönüş: II. Selim'den III. Mehmed'e
Zirveden Dönüş: II. Selim'den III. Mehmed'e / Prof. Dr. Mücteba İlgürel [p.643-666]
Kıbrıs'ın Fethi / Yrd. Doç. Dr. Recep Dündar [p.667-678]
1795'e Kadar Osmanlı-Leh İlişkilerinin Karakteri Üzerine Bazı Tespitler / Prof. Dr. Dariusz Kolodziejezk [p.679-685]
Dönemin Resimlerinde Avusturya Takviye Kuvvetlerinin Kanije'ye Yürüyüşü / Doç. Dr. Mária Ivanics [p.686-694]
Celâlî İsyanları (1591-1611) / Yrd. Doç. Dr. Fatma Acun [p.695-708]
Ellibeşinci Bölüm
XVII. Yüzyıl: Çözülme ve Buhran Dönemi / II. Viyana Kuşatması ve Avrupa'dan Dönüş
A. XVII. Yüzyıl: Çözülme ve Buhran Dönemi
II. Viyana Seferine Kadar XVII. Yüzyıl / Doç. Dr. Mehmet Öz [p.711-729]
Zitvatoruk (1606) ve Vasvar (1664) Anlaşmaları Arasında Orta Avrupa'da Osmanlı Siyaseti / Doç. Dr. Petr ƒt©pánek [p.730-737]
Girit Savaşları ve Birleşik Hıristiyan Orduları / Yrd. Doç. Dr. Nuri Adıyeke [p.738-745]
B. II. Viyana Kuşatması ve Avrupa'dan Dönüş
II. Viyana Kuşatması ve Avrupa'dan Dönüş (1683-1703) / Prof. Dr. Kemal Çiçek [p.746-764]
Viyana Savaşı'ndan Sonra Sırbistan (1683-1699) / Dr. Tatjana Kati/ [p.765-772]
XVII. Yüzyıl Sonlarında Mora'nın Venedikliler Tarafından İşgali / Hacer Çelebi [p.773-782]
Venedik Kaynaklarında Karlofça Antlaşması: Diplomasi ve Tören / Dr. F. Mónika Molnár [p.783-791]
Ellialtıncı Bölüm
Klâsik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilâtı
Klâsik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilatı / Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu [p.795-838]
A. İdarî Teşkilât (Merkez ve Taşra)
Osmanlı Esas Yapısının Bozulması ve Islahı Çalışmaları Üzerine Bazı Gözlemler / Prof. Dr. Mehmet İpşirli [p.839-846]
Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilâtında Şeyhülislamlık / Dr. Murat Akgündüz [p.847-854]
Klasik Dönem Osmanlı Şehzadelik Kurumuna Dair Bazı Görüşler / Haldun Eroğlu [p.855-859]
Osmanlı Bürokrasisinden Bir Kesit: Defterhâne-İ Âmire'nin Kuruluşu ve Gelişmesi / Yrd. Doç. Dr. Erhan Afyoncu [p.860-864]
Osmanlı Diplomatikasında Berât Formu ve Berât Anlamında Kullanılan Diğer Terimler / Yrd. Doç. Dr. Nejdet Gök [p.865-874]
Osmanlı Saray Teşrifâtı ve Törenleri / Dündar Alikılıç [p.875-886]
Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilâtı: Beylerbeylikler / Eyaletler, Kaptanlıklar, Voyvodalıklar, Meliklikler (1362-1799) / Doç. Dr. Orhan Kılıç [p.887-898]
Klasik Dönem Eyalet İdare Tarzı Olarak Timar Sistemi ve Uygulaması / Yrd. Doç. Dr. Fatma Acun [p.899-908]
XVI. Yüzyılda Macaristan'da Osmanlı İdarî Sistemi / Prof. Dr. Géza Dávid [p.909-915]
Orta Balkanlar'da Osmanlı İdari Sistemi ve Taşra İdaresi (XV. Yüzyıl) / Prof. Dr. Rossitsa Gradeva [p.916-925]
Garp Ocaklarında Türk Varlığı / Prof. Dr. Atilla Çetin [p.926-935]
XVII. Yüzyılda Haremeyn'in İdaresi ve İaşesinde Mısır Beylerbeyliği'nin Rolü / Özen Tok [p.936-942]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye