Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 952
Article : 77
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-49-8
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

B. TBMM'nin Açılışı, Misâk-ı Millî ve İç OlaylarC. Millî Mücadele Dönemi'nde Sosyal ve Ekonomik DurumD. Millî Mücadele'de Cepheler ve ZaferlerE. Millî Mücadele Diplomasisi ve LozanTürkiye Cumhuriyeti'nin KuruluşuAtatürk Dönemi ve Atatürk İnkılâplarıA. AtatürkB. Atatürk Dönemi İç Siyasî GelişmeleriC. Atatürk Dönemi Dış Politikasıİnönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı YıllarıA. İnönü Dönemi İç Siyasî GelişmeleriB. İnönü Dönemi Dış PolitikasıMenderes Dönemi ve Demokrasiye GeçişA. Menderes Dönemi İç Siyasî GelişmeleriB. Menderes Dönemi Dış Politikası Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

B. Tbmm'nin Açılışı, Misâk-I Millî ve İç Olaylar
Birinci Tbmm'nin Açılışı ve Anlamı / Dr. Mustafa Küçük [p.15-27]
Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi ve Tbmm'nin Açılışı / İksan Köse [p.28-36]
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti (23 Nisan 1920-30 Ekim 1923) / Yrd. Doç. Dr. Yavuz Aslan [p.37-56]
Yeni Türk Devleti ve Misâk-I Millî / Doç. Dr. Mesut Aydın [p.57-70]
Misâk-I Millî'nin Sınırları / Yrd. Doç. Dr. Erol Kaya [p.71-77]
Millî Mücadelede İç Ayaklanmalar / Dr. Yunus Kobal [p.78-88]
Yeşil Ordu Cemiyeti / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altıntaş [p.89-96]
Büyük Taarruz'dan Önce Ankara İle İstanbul Arasında Saltanatın Âkıbetini Tayin Eden Bir Görüşme / Yrd. Doç. Dr. Ömer Akdağ [p.97-105]
İstanbul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi İdaresinin Kurulması / Yrd. Doç. Dr. Betül Aslan [p.106-115]
C. Millî Mücadele Dönemi'nde Sosyal ve Ekonomik Durum
Birinci Meclis'in Sosyal Politika Gündemi ve Milli Mücadele Döneminde Türk Halkının Sosyo-Ekonomik Durumu / Dr. Rıdvan Akın [p.116-127]
Millî Mücadele Döneminde Çalışma Hayatı ve Ekonomi / Yrd. Doç. Dr. Süleyman Ünüvar [p.128-136]
Millî Mücadele Bütçeleri, Vergi Politikası ve Dış Yardımlar (1919-1923) / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tekin [p.137-150]
D. Millî Mücadele'de Cepheler ve Zaferler
Millî Mücadele'de Doğu Cephesi / Prof. Dr. Yaşar Akbıyık [p.151-156]
Millî Mücadele'de Elviye-İ Selâse / Üç Sancak Meselesi Kars, Ardahan, Batum) / Doç. Dr. S. Esin Derinsu Dayı [p.157-167]
Millî Mücadele'de Batı Cephesi, Savaşlar ve Zaferler / Prof. Dr. Nuri Köstüklü [p.168-182]
Millî Mücadele'nin Deniz Cephesi / Yrd. Doç. Dr. Rahmi Doğanay [p.183-201]
Kurtuluş Savaşı'nda Askerî Nakliye Hizmetleri / Doç. Dr. Mehmet Evsile [p.202-212]
Millî Mücadele Dönemi İstihbaratçılarından İngiliz Kemal (Ahmet Esat Tomruk) (1892?-1966) / Dr. Zekeriya Türkmen [p.213-218]
Mudanya Mütarekesi ve Trakya'nın Kurtuluşu / Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın [p.219-229]
Kurtuluş Savaşı'nda Bir Diplomasi Zaferi: İstanbul'un Teslim Alınması / Dr. Mehmet Özdemir [p.230-243]
E. Millî Mücadele Diplomasisi ve Lozan
Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün Dış Siyasası / Ord. Prof. Hikmet Bayur [p.244-255]
Atatürk'ün Kafkasya Politikası / Doç. Dr. Aygün Attar [p.256-262]
İstiklâl Harbi Döneminde Türk-İngiliz İlişkileri / Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çufalı [p.263-271]
Millî Mücadele'de Türk-Fransız İlişkileri (1918-1921) / Doç. Dr. Adil Dağıstan [p.272-277]
Millî Mücadele'de Türk-Bulgar İlişkileri / Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu [p.278-284]
Ankara İtilafnâmesi Sonrasında İngiliz Değerlendirmesi / Yrd. Doç. Dr. Neşe Özden [p.285-292]
Mîsâk-I Millî Hedeflerinin Lozan Antlaşması'na Yansıması / Prof. Dr. İlker Alp [p.293-305]
Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) / Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın [p.306-318]
Lozan Beklentileri / Prof. Dr. Toktamış Ateş [p.319-323]
Yetmişsekizinci Bölüm
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu / Prof. Dr. Ercüment Kuran [p.327-331]
İkinci Dönem Tbmm ve Cumhuriyet'in İlânı / Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut [p.332-337]
Farklı Bakış Açılarından Cumhuriyetin Kuruluşu / Dr. Faruk Alpkaya [p.338-346]
Saltanatın Kaldırılması ve Sonuçları / Prof. Dr. Dursun Ali Akbulut [p.347-351]
Türk Meclislerinin Kabul Ettiği Bayramlar / Doç. Dr. N. Fahri Taş [p.352-362]
Yetmişdokuzuncu Bölüm
Atatürk Dönemi ve Atatürk İnkılâpları
Atatürk Dönemi ve Atatürk İnkılâpları / Prof. Dr. Yücel Özkaya [p.365-393]
Atatürk İlke ve İnkılâpları / Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran [p.394-410]
A. Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk: Hayatı ve Şahsiyeti / Prof. Dr. Norman Itzkowitz [p.411-422]
Atatürk'ün Hayatı / Prof. Dr. Yaşar Akbıyık [p.423-441]
Mustafa Kemal Atatürk'ün Askeri Hayatı / Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe [p.442-466]
Atatürk'ün Soyu: Kızıl Oğuzlar (Kocacıklar) ve Konyarlar / Yrd. Doç. Dr. Ali Güler [p.467-489]
Arşiv Belgelerinin Işığında Askerî Öğrenci Mustafa Kemal'in Notları / Yrd. Doç. Dr. Ali Güler [p.490-509]
Atatürk'ün Ölümü, Cenaze Namazı ve Defin İşlemi / Yrd. Doç. Dr. Ali Güler [p.510-515]
Altı İlke / Prof. Dr. Yücel Özkaya [p.516-523]
Atatürk ve Din / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Faruk Kılıç [p.524-533]
B. Atatürk Dönemi İç Siyasî Gelişmeleri
Cumhuriyet Dönemi Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde İlk Girişim: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası / Yrd. Doç. Dr. Saime Yüceer [p.534-545]
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Siyasi Kimliği / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yeşil [p.546-551]
Serbest Cumhuriyet Fırkası / Yrd. Doç. Dr. Serap Tabak [p.552-561]
Türkiye'de Çok Partili Düzene Geçiş Sürecinde İkinci Durak: Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı ve Dönem Basını / Yrd. Doç. Dr. Necdet Ekinci [p.562-568]
Atatürk Dönemi Muhalefet Hareketleri / Yrd. Doç. Dr. Turgay Uzun [p.569-578]
C. Atatürk Dönemi Dış Politikası
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1919-1938) / Doç. Dr. Mustafa Yılmaz [p.579-596]
Türk-Rum Nüfus Mübadelesi / Doç. Dr. Ramazan Tosun [p.597-608]
Musul Meselesi / Yrd. Doç. Dr. Zülal Keleş [p.609-624]
Atatürk Döneminde Balkan Politikası (1923-1938) / Yrd. Doç. Dr. Hikmet Öksüz [p.625-642]
Atatürk Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri / Prof. Dr. Sabahattin Özel [p.643-653]
Atatürk Döneminde Türkiye-Romanya İlişkileri / Prof. Dr. Nicolae Ciachir [p.654-660]
Atatürk Dönemi Dış Politikasında İtalya Faktörü (1923-1938) / Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Çelebi [p.661-671]
İki Savaş Arasında Türk Boğazları / Dr. Sadık Erdaş [p.672-684]
Hatay'ın Türkiye'ye Katılması / Yrd. Doç. Dr. Süleyman Hatipoğlu [p.685-690]
Atatürk'ün Dışişleri Bakanı: Tevfik Rüştü Aras / Dr. Melih Tınal [p.691-700]
Sekseninci Bölüm
İnönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı Yılları
İnönü Dönemi ve II. Dünya Savaşı Yılları / Yrd. Doç. Dr. Necdet Ekinci [p.703-745]
A. İnönü Dönemi İç Siyasî Gelişmeleri
İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri / Prof. Dr. Ümit Özdağ - Çetin Güney [p.746-753]
Çok Partili Hayata Geçiş Döneminde Hükûmet Muhalefet İlişkisi / Yrd. Doç. Dr. Bekir Koçlar [p.754-764]
Demokrasiye Geçiş, Demokrat Parti'nin Kuruluşu, 1946 Seçimleri / Yaşar Özüçetin [p.765-773]
Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş ve Demokrat Parti (1945-1950) / Filiz Çolak [p.774-782]
1945'te Çok Partili Siyasi Hayata Geçişte Bir İlk: Milli Kalkınma Partisi / Yrd. Doç. Dr. Ercan Haytoğlu [p.783-797]
B. İnönü Dönemi Dış Politikası
I. ve II. Dünya Savaşlarında Türkiye'nin Dış Politikası / Prof. Dr. Gothard Jaeschke [p.798-802]
Türkiye ve İkinci Dünya Savaşı: "Taraflı Fakat Savaşmayan Ülke" / Doç. Dr. Wayne Bowen [p.803-812]
Türk-Alman İlişkileri (1923-1945) / Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çalık [p.813-822]
İngiliz Özel Harekât Birimi'nin (Soe) İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'deki Faaliyetleri / Yrd. Doç. Dr. Süleyman Seydi [p.823-832]
Seksenbirinci Bölüm
Menderes Dönemi ve Demokrasiye Geçiş
Menderes Dönemi (1950-1960) / M. Serhan Yücel [p.835-854]
A. Menderes Dönemi İç Siyasî Gelişmeleri
D.P. Hükümetlerinin Politikaları (1950-1960) / Dr. Mustafa Albayrak [p.855-877]
Demokrasiye Geçiş ve Menderes Dönemi / Prof. Dr. Hikmet Özdemir [p.878-900]
Menderes Dönemi (1950-1960) / Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe [p.901-910]
Türkiye'de Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Demokrat Parti İktidarı (1945-1960) / Dr. Rıdvan Akın [p.911-922]
B. Menderes Dönemi Dış Politikası
Türkiye'nin Nato'ya Girişi / Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sarınay [p.923-927]
Bağdat Paktı'ndan Cento'ya Geçiş / Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe [p.928-942]
Londra ve Zürih Antlaşmalarının Hazırlık Süreci ve Türk-İngiliz İlişkileri (1955-1959) / Yrd. Doç. Dr. Cihat Göktepe [p.943-951]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye