Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 950
Article : 87
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-51-X
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

Cumhuriyet Döneminde Dil ve EdebiyatA. Cumhuriyet Döneminde Türk DiliB. Cumhuriyet Dönemi Türk EdebiyatıCumhuriyet Döneminde Kültür ve SanatA. MimariB. Resim ve HeykelC. Sahne SanatlarıD. MüzikE. Kültür ve Sanat Hayatından KesitlerRusya'nın İdil-Ural'da, Kırım'da ve Kafkasya'da Yayılma SiyasetiA. Rusya'nın İdil-Ural ve Kırım'da Yayılma SiyasetiB. Rusya'nın Kafkasya'da Yayılma SiyasetiRusya'nın Türkistan'da Yayılma SiyasetiÇin'in Doğu Türkistan'ı İşgaline DirenişlerSovyetler Birliği'nin Yayılma Siyaseti / Komünist İhtilâl ve Türk HalklarıA. Komünist İhtilâl ve Türk HalklarıB. Sovyetlerin Milliyetler Politikası ve Türk HalklarıTürk Dünyası'nın Genel DeğerlendirmesiA. Avrasya Stratejileri Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Seksendokuzuncu Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Dil ve Edebiyat
A. Cumhuriyet Döneminde Türk Dili
Cumhuriyet Döneminde Türkçe / Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın [p.15-53]
Atatürk ve Dil Devrimi / Prof. Dr. Zeynep Korkmaz [p.54-64]
Cumhuriyet Dönemi Dil Hareketleri ve Dil Tartışmaları / Dr. Asiye Mevhibe Coşar [p.65-73]
Türkçenin Söz Varlığında Yabancılaşma / Prof. Dr. Hamza Zülfikar [p.74-79]
Türkçede Batı Kaynaklı Kelimelerin Yoğunluğu ve Yabancılaşma Sebepleri / Prof. Dr. Fatin Sezgin [p.80-101]
Anadille Eğitim ve Türkçe / Yrd. Doç. Dr. Ahat Üstüner [p.102-106]
B. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı / Prof. Dr. İnci Enginün [p.107-145]
Türk Edebiyatında Cereyanlar / Prof. Dr. Ahmed Hamdi Tanpınar [p.146-160]
Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı / Yrd. Doç. Dr. Fazıl Gökçek [p.161-165]
Yahya Kemal ve Eski Şiirimiz / Doç. Dr. Nezahat Öztürk [p.166-169]
İkinci Yeni Türk Şiiri / Yrd. Doç. Dr. Turan Karataş [p.170-175]
Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı / Doç. Dr. Erman Artun [p.176-204]
Modern Türk Hikâyesinin Kısa Tarihi / Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Külahlıoğlu İslam [p.205-218]
Çağdaş Türk Romanı / Mustafa Miyasoğlu [p.219-229]
Doksanıncı Bölüm
Cumhuriyet Döneminde Kültür ve Sanat
Cumhuriyet Döneminde Sanat / Yrd. Doç. Dr. Seyfi Başkan [p.233-252]
A. Mimari
Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Mimari / Prof. Dr. İnci Aslanoğlu [p.253-258]
Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Toplumsal Değişim ve Konut / Doç. Dr. Leyla Baydar [p.259-264]
Batı Toroslar'da Bulunan Geleneksel Türk Evlerinde Ahşap Süsleme / Yrd. Doç. Dr. Osman Kunduracı [p.265-272]
B. Resim ve Heykel
Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Türk Resim Sanatı / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören [p.273-292]
Cumhuriyet'in Anıtları: Anıt Heykeller / Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Osma [p.293-298]
Cumhuriyet Dönemi Türk Kaligrafisi / Yrd. Doç. Dr. Mehtap Uygungöz [p.299-304]
C. Sahne Sanatları
Atatürk ve Sonrası Dönemi Tiyatrosu Faaliyetleri / Doç. Dr. Enver Töre [p.305-312]
Törensel Nitelikli Köy Seyirlik Oyunlarının Kaynakları / Yrd. Doç. Dr. Dilaver Düzgün [p.313-322]
D. Müzik
Cumhuriyet Döneminde Çok Sesli Müzik / Yrd. Doç. Dr. A. Bülent Alaner [p.323-328]
Cumhuriyet Döneminde Devlet Radyosunun Türk Musikisi Üzerindeki Etkileri / Dr. Bülent Aksoy [p.329-338]
Türk Toplum Hayatında Müziğin Yeri / Dr. Fatma Odabaşı [p.339-345]
Cumhuriyet Döneminde Klâsik Türk Musikisi / Osman Nuri Özpekel [p.346-354]
E. Kültür ve Sanat Hayatından Kesitler
Cumhuriyet Devrinde Eski Eserlerimizin Değerlendirilmesi / Hicran Özalp - Doç. Dr. Müge Bozdayı [p.355-362]
Anadolu Kadın Başlıkları / Yüksel Şahin [p.363-376]
Cumhuriyet Döneminde Radyo / Yasemin Doğaner [p.377-382]
Doksanbirinci Bölüm
Rusya'nın İdil-Ural'da, Kırım'da ve Kafkasya'da Yayılma Siyaseti
A. Rusya'nın İdil-Ural ve Kırım'da Yayılma Siyaseti
Rus İmparatorluğu'nun Avrupa Yakasında Yaşayan Türklerin Demografik Dağılımı ve Çarlık Rusyası'nın Türklere Yönelik Politikaları / Dr. Seyit Sertçelik [p.385-399]
Kazan Hanlığı'nın Düşmesinden Sonra Kazan Tatarları / Ravil Bukharaev [p.400-407]
XVI-XVIII. Yüzyıllarda Çarlık Rusyası'nda İdil-Ural Tatarları / Prof. Dr. İskender Gilyazov [p.408-414]
XIX. ve XX. Yızyıllarda Kazan Tatarları / Doç. Dr. Ahmet Kanlıdere [p.415-426]
Başkurt İsyanları / Doç. Dr. Yakup Deliömeroğlu [p.427-434]
Rusya'da Kur'an'ın Tarihi: Ruslar, Osmanlılar ve Tatarlar Arasındaki İlişkiler / Efim A. Rezvan [p.435-440]
Orenburg Müslüman Ruhani Meclisi ve Çarlık Ordusunda Türkler / Dr. Danil D. Azamatov [p.441-450]
Nikolay İl'minskiy: Orta Volga Müslüman ve Türk Halkları Üzerindeki Siyaseti / Dr. Agnés Nilüfer Kefeli [p.451-459]
Teşkilât-I Mahsusa, Yusuf Akçura ve 1916 Lozan Milliyetler Konferansı / Dr. Vahdet Keleşyılmaz [p.460-463]
Kırım'ın Ruslar Tarafından İşgal ve İlhakı / Yrd. Doç. Dr. Osman Köse [p.464-470]
Çarlık Zamanında Kırım'da Türk Millî Hareketi / Prof. Dr. Valeri Vozgrin [p.471-484]
İsmail Bey Gaspıralı / Dr. Edige Kırımal [p.485-487]
B. Rusya'nın Kafkasya'da Yayılma Siyaseti
Rusya'nın Kafkasya'da Yayılma Siyaseti / Doç. Dr. Mustafa Budak [p.488-515]
Kafkasya'da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri / Dr. Kezban Acar [p.515-521]
Kafkasya'nın Bağımsızlık Mücadelesinde Tasavvuf ve Tarikatların Rolü / Yrd. Doç. Dr. Mehmet Necmeddin Bardakçı [p.522-530]
Azerbaycan Hanlıklarının Rusya Tarafından İşgal Edilmesinde İran'ın İkili İlişkiler Siyaseti / Gabil Camalov [p.531-540]
Çarlık Yönetiminde Azerbaycan / Okan Yeşilot [p.541-544]
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Rusya'nın Azerbaycan'da Türkçülük ve İslâmcılıkla Mücadelesi / Prof. Dr. Musa Gasımov [p.545-558]
Doksanikinci Bölüm
Rusya'nın Türkistan'da Yayılma Siyaseti
Rusya'nın Türkistan'da Yayılması / Prof. Dr. Mehmet Saray [p.561-576]
Rusya'nın Türk Bölgelerinde Yayılması / Dr. Robert F. Baumann [p.577-586]
Orta Asya'da Rus-İngiliz Rekabeti / Doç. Dr. Steven Sabol [p.587-595]
Rusların Türkmen Topraklarını İstilaları / Yrd. Doç. Dr. Memet Yetişgin [p.596-606]
Çarlık Yönetimi Altında Kırgızlar / Dr. Rafis Abazov [p.607-615]
Sömürge Döneminde Kırgızlar / Prof. Dr. Toktorbek Ömurbekov [p.616-626]
Kırgızistan'da 1916 İsyanı / Prof. Dr. Djenish Djunushaliev [p.627-630]
İsmail Gaspıralı ve Türkistan'da Ceditçi Hareketi / Dr. Barçınay Curayeva [p.631-635]
Ceditçilik ve Orta Asya'daki Yeni Kimliklerin Ayrıntılarına Giriş / Doç. Dr. Adeeb Khalid [p.636-643]
Kazakistan'da Ceditçilik / Doç. Dr. Svetlana Kovalskaya [p.644-651]
Alaş / Dr. Gulnar Kendirbai [p.652-664]
Kazak Aydınlanma Hareketi İçerisinde Ahmet Baytursun ve Çalışmaları / Doç. Dr. Vahit Türk [p.665-673]
Rusya'nın Ulusal Politikası ve Güney Sibirya'nın Türk Halkları (XIX-XX. Yüzyıllar) / Prof. Dr. Aleksander N. Sadoyov [p.674-683]
Doksanüçüncü Bölüm
Çin'in Doğu Türkistan'ı İşgaline Direnişler
Ch'ing Çini'nin Zungarya ve Doğu Türkistan'ı İşgali / Prof. Dr. Ablat Khodjaev - Kamil Khodjaev [p.687-701]
Doğu Türkistan'da Çin İşgaline Karşı Mücadele / Prof. Dr. Ablat Khodjaev - Kamil Khodjaev [p.702-713]
Doğu Türkistan'da Üç Dönem (1911-1949) / Burhan Sayılır [p.714-722]
Mehmet Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin / Dr. Erkin Emet [p.723-728]
Doğu Türkistan'da Etnik-Dinî Ayrıkçılık, Muhtariyetçilik / Prof. Dr. Kulbhushan Warikoo [p.729-737]
Doksandördüncü Bölüm
Sovyetler Birliği'nin Yayılma Siyaseti / Komünist İhtilâl ve Türk Halkları
Rus İhtilâlleri ve Türk Halkları / Sovyetler Birliği'nin Yayılma Siyaseti (1905-1991) / Doç. Dr. Timur Kocaoğlu [p.741-759]
A. Komünist İhtilâl ve Türk Halkları
Bolşevik İhtilâlinden Sonra Kırım / Prof. Dr. Valeri Vozgrin [p.760-774]
Buhara Halk Sovyet Cumhuriyetinde İttifakların Şekillenmesi / Dr. Suchandana Chatterjee [p.775-782]
Hokand Muhtariyeti / Abdülvahap Kara [p.783-795]
Fergana Basmacılarının Ortaya Çıkması / Dr. Reinhard Eisener [p.796-807]
Harezm (Hive) Halk Cumhuriyeti / Yrd. Doç. Dr. Füsun Kara [p.808-812]
Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti (1920-1924): Kazanılmış Kimlik, Sorunlu Meşruiyet / Dr. Dov. Yaroshevski [p.813-819]
XX. Yüzyılın Başlarında Kazakistan Sosyo-Politik Düşüncesinde Millî Mesele / Dr. Rauşan S. Elmurzayeva [p.820-826]
B. Sovyetlerin Milliyetler Politikası ve Türk Halkları
Sovyetlerin Ulusları Kontrol Yöntemleri: Türk Kökenli Veya Müslüman Uluslara Özel Referanslar / Yrd. Doç. Dr. İdris Bal [p.827-836]
Mirsaid Sultan Galiyev ve Millî Komünizm / Doç. Dr. Ayşe Azade Rorlich [p.837-842]
Bolşevizm, "Millî" Komünizm ve M. Sultan Galiyev Fenomeni / Prof. Dr. Rafael Muhammitdinov [p.843-853]
Orta Asya'da 1924 Sınır Düzenlemeleri: Modern Sınır İlişkilerinin Tarihi Boyutları / Prof. Dr. Gregory Gleason [p.854-861]
Sovyet Orta Asyası'nın Bölgesel Paylaşımı / Dr. Reinhard Eisener [p.862-871]
Sovyetlerin Türk Halklarını Sürgün Etmesi / Doç. Dr. Walter Comins - Richmond [p.872-876]
Ahıska (Mesket) Türkleri: İki Kere Sürgün Edilen Halk / Dr. Arif Yunusoy [p.877-885]
XIX. Yüzyılın Sonundan II. Dünya Savaşı'nın Başlangıcına Kadar Berlin'deki Tatarlar ve Başkurtlar / Dr. Sebastian Cwiklinski [p.886-897]
Batı Gözüyle Sovyet Türkleri (1945-1990) / Dr. William D. Myer [p.898-905]
Doksanbeşinci Bölüm
Türk Dünyası'nın Genel Değerlendirmesi
A. Avrasya Stratejileri
Orta Asya'nın Jeopolitik Konumu ve Oluşturulmak İstenen Bölgesel Güvenlik Sistemi / Doç. Dr. Nazokat A. Kasymova [p.909-916]
Yeni Küresel Oyun ve Hazar'ın Statüsü / Sinan Oğan [p.917-934]
Küresel Bloklaşmalar ve Türk Bölgesi / Doç. Dr. Yusuf Erbay [p.935-945]
Şanghay İşbirliği Örgütü: Avrasya'da Güç Mücadelesinde Yeni Bir Dönüm Noktası / Mehmet Seyfettin Erol [p.946-950]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye