Abonelik Facebook sayfamız

Page
: 950
Article : 87
Size : 2 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975-6782-51-X
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   

Cumhuriyet Döneminde Dil ve EdebiyatA. Cumhuriyet Döneminde Türk DiliB. Cumhuriyet Dönemi Türk EdebiyatıCumhuriyet Döneminde Kültür ve SanatA. MimariB. Resim ve HeykelC. Sahne SanatlarıD. MüzikE. Kültür ve Sanat Hayatından KesitlerRusya'nın İdil-Ural'da, Kırım'da ve Kafkasya'da Yayılma SiyasetiA. Rusya'nın İdil-Ural ve Kırım'da Yayılma SiyasetiB. Rusya'nın Kafkasya'da Yayılma SiyasetiRusya'nın Türkistan'da Yayılma SiyasetiÇin'in Doğu Türkistan'ı İşgaline DirenişlerSovyetler Birliği'nin Yayılma Siyaseti / Komünist İhtilâl ve Türk HalklarıA. Komünist İhtilâl ve Türk HalklarıB. Sovyetlerin Milliyetler Politikası ve Türk HalklarıTürk Dünyası'nın Genel DeğerlendirmesiA. Avrasya Stratejileri Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Genel Türk Tarihi
 The Turks

   
 

Introduction Foreword Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

1/6 Next page


All rights reserved.
No part of this article may be reproduced or transmitted in any form
or by any means, without permission from the publisher.
Sample articles in the volume: 5


1. Rusya'nın Türk Bölgelerinde Yayılması
Dr. Robert F. Baumann

2. Orta Asya'da Rus-İngiliz Rekabeti
Doç. Dr. Steven Sabol

3. Sovyet Orta Asyası'nın Bölgesel Paylaşımı
Dr. Reinhard Eisener

4. Sovyetlerin Türk Halklarını Sürgün Etmesi
Doç. Dr. Walter Comins - Richmond

5. Batı Gözüyle Sovyet Türkleri (1945-1990)
Dr. William D. Myer